การให้รางวัลเมื่อลูกทำความดี

author   December 26, 2011   Comments Off on การให้รางวัลเมื่อลูกทำความดี

เมื่อลูกทำดีหรือมีผลงานควรแก่การยกย่อง  พ่อแม่สมควรให้รางวัลเขา คนเราล้วนต้องการให้มีคนยอมรับ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทำงานอื่นๆ ต่อไปจนสำเร็จ การยอมรับให้ความพอใจได้มากกว่าเงินทองหรือสิ่งของใดๆ

การให้รางวัลลูกเมื่อเขาทำความดี เช่น เรียนเก่ง มีผลงานดีเด่น หรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำ เป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรทำอย่างยิ่ง

การให้รางวัลเป็นสิ่งที่ดี แต่พึงควรระมัดระวังไว้บ้าง พยายามอย่าให้รางวัลด้วยเงินทองหรือวัตถุสิ่งของทุกครั้งไป บางครั้งสิ่งของเงินทองเหล่านั้นไม่อาจสร้างความพึงพอใจได้เท่ากับการยอมรับ

การยอมรับของพ่อแม่ช่วยให้ลูกเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง อาจจะประทับใจไม่รู้ลืมก็ได้ ในขณะที่การให้รางวัลด้วยวัตถุสิ่งของนั้น บางครั้งกาลเวลายังทำลายให้เสื่อมสูญได้

การใช้วัตถุสิ่งของหรือเงินเป็นรางวัลให้กับลูก แทนการให้การยอมรับและการให้กำลังใจ  อาจทำให้เด็กเข้าใจไปว่าการที่พ่อแม่ให้รางวัลเป็นวัตถุหรือเงิน ซึ่งเป็นตัวแทนของการยอมรับและแทนความรักนั้น เป็นเพราะเขากระทำสิ่งที่เหมาะสมหรือสิ่งที่พ่อแม่ชอบ  เด็กก็จะเอาวัตถุหรือเงินที่เป็นรางวัลไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของเขา  เวลาได้รับรางวัลครั้งใดก็จะอยากได้สิ่งของเงินทองมากขึ้นครั้งนั้น ถ้าพ่อแม่ไม่ให้ ก็แสดงว่าพ่อแม่ไม่รัก เพราะในความเข้าใจของเด็ก ความรักก็คือการให้ข้าวของเงินทองเสียแล้วนั่นเอง

เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูเช่นนี้  เมื่อทำอะไรสักหน่อย ก็จะเรียกร้องเอารางวัลเสมอ และจะไม่อยากทำ ถ้าพ่อแม่ไม่สัญญากับเขาว่าจะให้อะไรเป็นรางวัล

เด็กนักเรียนไม่น้อยเลยที่สนใจสอบให้ได้คะแนนดี เพราะหวังให้พ่อแม่ซื้ออะไรให้เขาเป็นการตอบแทน เด็กพวกนี้จะไม่สนุกกับกิจกรรมใดๆ ที่ตัวเองทำ เพราะมัวแต่คิดถึงความสำเร็จในแง่วัตถุสิ่งของ ที่จะได้จากการเรียนหรือการทำงานนั้นๆ ให้ได้ดีมากกว่า

เมื่อเด็กเอารางวัลไปเชื่อมโยงกับวัตถุเสียแล้ว  เวลาเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะต้องการสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา จะพยายามหาความพึงพอใจและความสมหวังในชีวิตจากการสะสมเงินทองวัตถุให้มากขึ้นๆ อย่างไม่รู้จักพอ

สิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมก็คือ ในระยะยาวแล้ว การให้รางวัลด้วยการยอมรับและความรัก สร้างความพึงพอใจและความสุขทางจิตใจ มากกว่าการให้รางวัลในรูปของวัตถุอย่างเดียว

เด็กจะเกิดมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น และเห็นว่าการทำงาน หรือการเรียน หรือการทำตัวให้เหมาะสม เป็นรางวัลในตัวมันเองอยู่แล้ว เนื่องเพราะเขามองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น  ภาคภูมิใจในตนเองได้มากขึ้น จากการได้รับการยอมรับ ชื่นชม และยกย่องนับถือจากคุณ

พ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต คุณควรเลือกวิธีให้รางวัลลูกอย่างถูกต้อง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments