การเสียชีวิตจากการคลอดมีความเสี่ยงสูงแค่ไหน?

author   April 9, 2011   Comments Off on การเสียชีวิตจากการคลอดมีความเสี่ยงสูงแค่ไหน?

หลายคนมักจะกลัวต่อการที่ต้องคลอดลูกออกมา ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดจากการคลอด หรือจะเป็นการเสียชีวิตจากการคลอด ซึ่งข้อหลังนี้ไม่อยากให้กังวล เพราะว่าวิทยาการทางการแพทย์สมัยนี้มีวิวัฒนาการมากขึ้น ทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวลดลงไปมาก

สาเหตุของโรคดังกล่าว  จะเกิดขึ้นจากการที่เซลส์ของทารกและเซลส์ต่าง ๆ ในน้ำคร่ำหลุดเข้าไปในกระแสเลือดของคุณแม่ ซึ่งเกิดการต่อต้านกันอย่างรุนแรง  ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่

1. ระยะแรก หลอดเลือดปอดจะหดตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้แรงดันในปอดสูง ซึ่งส่งผลต่อหัวใจ ทำให้ร่างกายอาจจะอยู่ในภาวะขาดออกซิเจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งอาจจะรอดชีวิตหรือเสียชีวิตอย่างกระทันหัน

2. ระยะที่สอง ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรง  ทำให้เลือดออกทั่วตัวและรุนแรง  ทำให้เสียชีวิตในที่สุด

ซึ่งหากแพทย์พบอาการดังกล่าว ก็จะให้การช่วยเหลือ โดยเพิ่มความดันโลหิต และอาจฉีดยากระตุ้นการบีบตัวของมดลูก เพื่อประคองอาการ และทำการรักษาตามอาการต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments