การเลี้ยงดูเด็กปัญญาอ่อน

author   February 8, 2012   Comments Off on การเลี้ยงดูเด็กปัญญาอ่อน

“ปัญญาอ่อน” หมายถึง  ระดับปัญญาที่ตํ่ากว่าปกติ เช่นเด็กคนหนึ่งอายุ 10 ขวบ แต่เรียนหนังสืออยู่ชั้นประถม 1 มา 3 ปี ก็อ่านได้เพียง ก. ไก่ ตัวเดียว เช่นนี้ถือว่าระดับปัญญาของเด็กคนนั้นเทียบเท่าเด็กอนุบาล 2 เท่านั้น หรือเท่ากับเด็กอายุ 5 ขวบ ซึ่งถือว่าเป็นปัญญาอ่อน เด็กอาจจะมีสมองไม่เจริญตามปกติมาตั้งแต่เกิด หรือเป็นขึ้นภายหลังเพราะป่วยเป็นโรคทางสมอง หรือทางกายอื่น ๆ ก็ได้

ปัญญาอ่อนมิใช่โรค แต่เป็นภาวะที่ผิดปกติไปจึงมักจะรักษาไม่ได้ แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรหมดหวัง เพราะปัญญาอ่อนมีหลายระดับ ถ้าเป็นน้อยก็พอเรียนได้บ้าง ถ้าเป็นมากก็อาจเพียงฝึกให้ช่วยตัวเองได้เท่านั้น พ่อแม่จึงต้องทราบถึงภาวะนี้

การอบรมลูกที่ปัญญาอ่อนนั้น พ่อแม่จะต้องเข้าใจและยอมรับความเป็นจริง จะต้องใช้ความอดทนมากกว่าปกติและควรสอนช้า ๆ การเข้าโรงเรียน ควรให้เด็กไปเรียนในโรงเรียนที่จัดไว้เป็นพิเศษสำหรบเด็กเช่นนี้ เช่นที่โรงพยาบาลปัญญาอ่อน หรือเข้าชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนรัฐบาลบางแห่ง การที่พ่อแม่พยายามส่งเด็กเข้าโรงเรียนธรรมดา หรือจ้างครูมาสอนพิเศษ เคี่ยวเข็ญ เฆี่ยนตีต่าง ๆ จะไม่เป็นผลดีเลย แต่กลับยิ่งเป็นผลร้ายทำให้เกิดอาการทางโรคประสาทและโรคจิตได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments