การเรียกพ่อแม่ด้วยชื่อตัว

author   May 20, 2014   Comments Off on การเรียกพ่อแม่ด้วยชื่อตัว

ถาม เด็กเล็ก “สมัยใหม่” บางคนในย่านของเราเรียกพ่อแม่ด้วยชื่อแรกของพวกเขา (เช่นแทนที่จะเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เรียกว่า ทอม หรือแมรี่) คุณคิดว่าการที่ลูกคุณเรียกคุณว่า “โดโรธีกับเอ็ดดี้” แทนที่จะเรียกว่าคุณแม่คุณพ่อนั้นเป็นความคิดที่ดีหรือเลว พ่อแม่พวกเดียวกันนี้บอกลูกๆ ของดิฉันซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๕ ขวบถึง ๑๓ ปีให้เรียกพวกเขาด้วยชื่อแรกด้วย และดิฉันคัดค้านเรื่องนี้ ดิฉันเป็นคนที่เคร่งครัดและหัวเก่าเกินไปหรือเปล่าคะ?

ตอบ ประโยชน์ทางด้านอารมณ์ที่เด็กๆ ได้ในสัมพันธภาพระหว่างพวกแกกับผู้ใหญ่นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลักษณะหรือวิธีที่พวกแกเรียกชื่อผู้ใหญ่เลย จงอธิบายให้ลูกๆ ของคุณทราบว่าคำพูดที่เราใช้ทักทายคนอื่นนั้นส่วนใหญ่แล้วถูกกำหนดโดยธรรมเนียมทางสังคมและอธิบายด้วยว่าการเคารพสิทธิ์และเกียรติยศของผู้อื่นมีความสำคัญมากกว่ายศตำแหน่งใดๆ อย่างไรก็ดีเด็กกับผู้ใหญ่ก็ควรจะเคารพความปรารถนาของกันและกันทั้งในเรื่องใหญ่และเรื่องเล็ก และถ้าคุณในฐานะที่เป็นพ่อแม่อยากจะได้รับการเรียกขานว่าคุณพ่อคุณแม่ (หรือคุณและคุณนายจากเด็กอื่นๆ) ก็จงบอกออกไปอย่างนั้นให้ชัดเจน ในทำนองเดียวกันลูกคุณอยากให้เรียกชื่อเล่นหรือชื่อกลางของแกคุณก็ควรจะเคารพความปรารถนาของแกด้วย และถ้าพ่อแม่ของเพื่อนของลูกคุณชอบที่จะให้เรียกชื่อแรกของพวกเขามากกว่า ผมก็เห็นว่าไม่เบนไร

ขณะเดียวกันการเรียกร้องให้เด็กเรียกผู้ใหญ่ด้วยชื่อแรก ในขณะที่แกไม่อยากทำอย่างนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งผิดได้ สำหรับเด็กบางคนนั้น “คุณแม่” และ “คุณพ่อ” เป็นคำสำคัญที่ให้ความรู้สึกมั่นคงและการสนับสนุนแก่พวกแก และพ่อแม่ “สมัยใหม่” ควรจะระมัดระวังในอันที่จะไม่ทำให้เด็กขาดคำที่มีผลทางอารมณ์และเป็นสัญญลักษณ์เหล่านี้ให้แก่พวกเขาได้

โดยพื้นฐานแล้วลูกๆ ของผมเรียกผู้ใหญ่ว่าคุณ..และคุณนาย….จนกว่าผู้ใหญ่จะอนุญาตให้พวกแกใช้ชื่อแรกเรียกพวกเขา สำหรับผมแล้วแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ดีที่สุด เป็นการปล่อยให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สนิทสนมกันภายในขอบข่ายของความเคารพและความสุภาพ

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments