โครงการเตรียมการเป็นพ่อแม่สำหรับวัยรุ่น

author   May 23, 2014   Comments Off on โครงการเตรียมการเป็นพ่อแม่สำหรับวัยรุ่น

เตรียมเป็นพ่อแม่
ถาม สมาชิกสมาคมครูและผู้ปกครองของเราได้พูดกันถึงเรื่องที่จะเริ่มโครงการในโรงเรียนมัธยมตอนปลาย ที่จะช่วยให้วัยรุ่นเตรียมตัวไว้ สำหรับปัญหาเรื่องการเป็นพ่อแม่ซึ่งพวกเขาอาจจะต้องหาทางแก้ไขในวันข้างหน้า  อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ปกครองของเราเองก็มีความคิดเห็นแตกแยกกันเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการแบบนี้ และเราจะขอบคุณยิ่งถ้าได้ฟังปฏิกิริยาจากคุณต่อโครงการดังกล่าว คุณคิดว่าเด็กจะได้ประโยชน์จากการมีโอกาสรู้เรื่องแบบนี้หรือไม่ โครงการแบบนี้มีความจำเป็นหรือมีประโยชน์ต่อวัยรุ่นหรือไม่ ?

ตอบ ผมไม่มีความสงสัยอยู่ในใจเลยว่าเด็กทั้งชายและหญิงจะได้รับประโยชน์มหาศาลจากโครงการให้การศึกษาแบบนี้ ความจริงแล้วผมเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญที่สุดโครงการหนึ่งที่โรงเรียนหนึ่งหรือกลุ่มในท้องถิ่นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะดำเนินการเพื่อช่วยป้องกันปัญหาทางอารมณ์ของคนรุ่นหลัง โดยส่วนตัวแล้วผมได้อุทิศแรงกายแรงใจเป็นอันมากให้แก่เรื่องนี้เพราะผมเชื่อว่าพ่อแม่และคนหนุ่มสาวที่กำลังจะกลายเป็นพ่อ- แม่นั้นอยู่ใน “แนวหน้า” ของการแสวงหาสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

ถ้าคนหนุ่มสาวมีข้อมูลที่เพียงพอและตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับความรับผิดชอบของการเป็นพ่อแม่ พวกเขาก็จะสามารถเลือกได้อย่างมีความคิดว่าตนอยากจะเป็นพ่อแม่หรือไม่ และพวกเขาก็จะมีภูมิหลังและความรู้ที่จำเป็นสำหรับตนในการเป็นพ่อแม่ที่มีความรับผิดชอบ

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments