การเจริญเติบโตทางกายและนํ้าหนักตัวของเด็ก

author   January 27, 2012   Comments Off on การเจริญเติบโตทางกายและนํ้าหนักตัวของเด็ก

นํ้าหนักแรกคลอดของเด็กไทยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 3000-3500 กรัม (เฉลี่ย 3200 กรัม) ในอาทิตย์แรกหลังเกิดน้ำหนักจะลดลงเล็กน้อย หลังจากนั้นจะกลับขึ้นไปเรื่อย ๆ

สำหรับเดือนแรกน้ำหนักเด็กจะขึ้นประมาณวันละ 30 กรัม ดังนั้นเมื่อเด็กอายุได้1 เดือน นํ้าหนักควรขึ้นไปประมาณ 800-1000 กรัม (8 ขีด-1 กิโลกรัม)

เดือนที่สองน้ำหนักขึ้นวันละประมาณ 25 กรัม หรือ 600-800 กรัม ต่อเดือน ในเดือนที่สามและเดือนต่อ ๆ ไป น้ำหนักจะขึ้นช้าลงเรื่อย ๆ อาจจำเป็นหลักง่าย ๆ

ดังนี้

อายุ 5 เดือน เด็กจะหนักประมาณ 2 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด
อายุ 1 ขวบ หนัก 3 เท่า
อายุ 2 1/2 ขวบ หนัก 4 เท่า
อายุ 5 ขวบ หนัก 5-6 เท่า
อายุ 10 ขวบ หนัก 10 เท่า

การกะน้ำหนักตัวเด็กไทย (หลังจากอายุ 1 ขวบไปแล้ว) อาจคิดตามสูตร ดังนี้

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) = 7 + (2 x อายุเป็นปี)

เช่นเด็กอายุ 6 ขวบ ควรหนักประมาณ = 7 + (2 x 6)

= 19 กิโลกรัม

ความสูง

เด็กแรกคลอดจะมีความยาวประมาณ 50 เซ็นติเมตร และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนี้

อายุ 1 ขวบ สูงประมาณ 75 เซ็นติเมตร
อายุ 2 ขวบ สูงประมาณ 85 เซ็นติเมตร
อายุ 3 ขวบ สูงประมาณ 90-95 เซ็นติเมตร
อายุ 4 ขวบ สูงประมาณ 100 เซ็นติเมตร
อายุ 5 ขวบ สูงประมาณ 110 เซ็นติเมตร
อายุ          13 ปี สูงประมาณ 150 เซ็นติเมตร

หลังอายุ 2 ขวบไปแล้ว จะสูงขึ้นประมาณปีละ 5 เซ็นติเมตร

นํ้าหนักและส่วนสูงโดยเฉลี่ยของเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี

เด็กชาย                                                                      เด็กหญิง

ส่วนสูง (เซ็นติเมตร) น้ำหนัก (กิโลกรัม) อายุ

(เดือน)

นํ้าหนัก (กิโลกรัม) ส่วนสูง (เซ็นติเมตร)
50 3.17 แรกเกิด 3.11 50
55.9 4.4 1 4.09 54.35
58.0 5.1 2 4.80 58.00
61.1 6.03 3 5.55 59.00
63.0 6.31 4 6.24 61.90
65.0 7.00 5 6.39 63.00
66.0 7.23 6 7.12 65.50
67.64 7.73 7 7.40 66.70
69.0 8.05 8 7.52 67.00
70.5 8.30 9 7.56 69.00
71.0 8.43 10 7.60 69.00
72.0 8.50 11 7.64 70.55
74.5 9.00 12 8.00 71.00
75.0 9.20 14 8.33 73.00
78.0 9.8 15 9.10 75.00
79.0 10.10 18 9.55 78.00
83.0 11.62 24 10.32 82.50
88.75 11.66 30 11.71 87.00
94.00 13.30 36 12.50 91.60
97.95 14.40 42 13.30 95.30
100.70 15.05 48 14.50 99.70
102.60 15.30 54 14.60 101.80
105.55 15.55 60 15.25 103.00
108.65 16.00 66 16.00 106.15
110.50 16.35 72 16.90 108.40
* จากการศึกษาของรองศาสฅราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญศรี กาญจนัษฐิติ และคณะ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2510-2515

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments