ระเบียบวินัยโดยไม่มีการเฆี่ยนตีลูก

author   May 20, 2014   Comments Off on ระเบียบวินัยโดยไม่มีการเฆี่ยนตีลูก

การลงโทษเมื่อลูกทำผิด
ถาม  น้องสะใภ้ของดิฉันไม่เคยเฆี่ยนตีลูกๆ ของหล่อนเลย ที่จริงหล่อนไม่มีระเบียบวินัยให้ลูกๆ ปฏิบัติเลย และพวกลูกๆ ก็เติบโตขึ้นมาโดยไม่มีอะไรชี้แนะว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด ดิฉันคิดว่าในความคิดของบางคนยังมีความสับสนกันอยู่ระหว่างการมีกฎระเบียบสำหรับลูกๆ กับการเฆี่ยนตีลูกๆ “การไม่มีการเฆี่ยนตีเลย” หมายถึงคุณไม่มีระเบียบวินัยสำหรับลูกๆ เลยใช่ไหม?

ตอบ การลงโทษเด็กด้วยการเฆี่ยนตีไม่ได้ทำให้เด็กได้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาได้ทำไปนั้นผิดเลย การทำเช่นนั้นไม่ได้บอกให้เขารู้ว่าคุณโกรธ, ควบคุมอารมณ์ไม่ได้, ไม่มีเหตุผล และเป็นคนที่เขาควรกลัวอีกด้วย สิ่งนี้เป็นเพียงทำให้เขารู้สึกว่า เขาทำถูกมากกว่าจะรู้สึกเสียใจว่าได้ทำอะไรผิดลงไปและบทเรียนที่เด็กได้รับก็คือ “คราวหน้าระมัดระวังตัวให้มากขึ้นและอย่าให้ถูกจับได้” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเด็กๆ ที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้เรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษมากกว่าจะรู้ความจริงว่าพฤติกรรมของเขานั้นไม่เป็นที่ยอม รับต่างหาก

สิ่งที่เราต้องการให้ลูกๆ ได้พัฒนาก็คือความมีสติในแนวทางที่มีมนุษยธรรมว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดมากกว่าที่จะรู้เพียงผิวเผินเกี่ยวกับการเอาตัวออกห่างมาจากตัวปัญหา จากการได้สังเกตด้วยตัวเอง เด็กๆ สามารถที่จะเรียนรู้ว่าเมื่อไรที่คนเรามีความยุติธรรม มีความกรุณาต่อผู้อื่นและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างให้เกียรติคนอื่นก็จะปฏิบัติตอบสนองมาอย่างเดียวกัน แต่ถ้าพวกเขาทำอะไรให้คนอื่นเจ็บปวดหรือคนอื่นรำคาญ ผู้อื่นก็จะไม่ค่อยเป็นมิตรด้วยและไม่ยอมเอื้อเฟื้อเมื่อถึงคราวที่จะต้องทำอะไรร่วมกันหรือเพียงแค่เล่นด้วยกันสนุกๆ แต่แนวความคิด และทัศนะเช่นนี้ไม่สามารถจะแสดงให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างได้ด้วยการลงโทษเฆี่ยนตีเด็กเลย

ผมมีความเชื่ออย่างยิ่งในระเบียบวินัยและรู้สึกว่าทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ควรจะต้องมีกรอบระเบียบสำหรับความประพฤติของตนเองบ้าง ที่จริงแล้วผมยังเชื่อด้วยว่าคนเรานั้นมีความสบายใจมากขึ้นเมื่อมีกฎและระเบียบที่ชัดเจน เข้าใจง่ายและยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ พ่อแม่ควรจะย้ำให้ลูกได้รู้ด้วยกิริยาท่าทางและน้ำเสียงว่าความประพฤติบางอย่างนั้นไม่ควรที่จะปฏิบัติ และถ้ายังทำตัวเช่นนั้นอยู่อีก สิทธิบางอย่างที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติอยู่ก็จะต้องยกเลิกไป ความประพฤติปฏิบัติที่พ่อแม่ ยอมรับและเห็นว่าเป็นสิ่งที่พึงกระทำพร้อมด้วยเหตุผลก็ควรจะบอกกล่าวให้ลูกๆ ได้รู้อย่างชัดเจน กฎเกณฑ์เเละระเบียบที่ลูกๆ พึงปกิบัติควรจะได้รับการเอาใจใส่และดูแลอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments