การอัลตราซาวนด์แบบ 3 มิติ และ 4 มิติ

author   April 7, 2011   Comments Off on การอัลตราซาวนด์แบบ 3 มิติ และ 4 มิติ

แต่ก่อนนั้นการอัลตราซาวนด์  แม้ว่าจะเป็นการสะท้อนคลื่นของเสียงก็จริง  แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้เห็นความลึกของลูกน้อย  ซึ่งก็ทำให้เรามองเห็นภาพเสมือนจริงของเด็กเท่านั้น คือมองเห็นแค่เพียง 2 มิติ คือมิติที่ลึกและมิติที่กว้าง

ปัจจุบันสามารถเห็นลูกน้อยที่อยู่ในท้องแบบ 3 มิติ และ 4 มิติ แล้ว คือเห็นได้ทั้งความกว้าง ความยาว และยังเพิ่มความลึกอีกด้วย ส่วนมิติที่ 4 นั่นก็คือเวลานั่นเอง โดยทำเป็นภาพต่อเนื่องเรียงตัวกัน ทำให้มองเห็นภาพเด็กกำลังเคลื่อนไหว แสดงอากัปกิริยาอยู่ในท้อง ไม่ว่าจะเป็นการหันหน้า เคลื่อนไหวนิ้ว หาว สะอึก ยกแขน เป็นต้น

การอัลตราซาวนด์แบบใหม่นี้มีความละเอียดเพิ่มขึ้นจากแบบเก่า จึงมีประโยชน์ในการตรวจสิ่งผิดปกติได้มากขึ้น โดยสามารถตรวจความผิดปกติบริเวณพื้นผิวได้ จึงทำให้ทราบความผิดปกติของกล้ามเนื้อต่าง ๆ เช่น โรคปากแหว่งเพดานโหว่ โรคเนื้องอก เป็นต้น

การอัลตราซาวนด์ถือเป็นการตรวจความผิดปกติของทารกได้ดีอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งหากเกิดขึ้น ก็จะสามารถช่วยเหลือและแก้ไขได้ทันท่วงที

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments