การออกกำลังกาย เล่น และพักผ่อนของเด็กวัยประถมศึกษา

author   August 19, 2011   Comments Off on การออกกำลังกาย เล่น และพักผ่อนของเด็กวัยประถมศึกษา

ออกกำลังกายและเล่นกีฬา

–         เพื่อให้ลูกมีร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส และคล่องแคล่ว ควรให้ลูกได้ออกกำลังกายโดยการวิ่งเล่น กระโดด เล่นกีฬาที่เหมาะสมตามเพศและวัย ในที่ที่ปลอดภัยรวมวันละประมาณ 2-3 ชั่วโมง

–         วัยประถมศึกษา เป็นช่วงที่ร่างกายมีความพร้อมสำหรับฝึกหัดความสามารถเชิงกีฬา ได้แก่ การวิ่งเร็ว การกระโดดไกล การขี่จักรยาน การว่ายน้ำ ส่วนช่วงปลายอายุ 11-12 ปี เริ่มฝึกกีฬาที่ต้องการความแม่นยำและท้าทายความสามารถมากขึ้น เช่น ปิงปอง บาสเกตบอล ตะกร้อ ฟุตบอล เป็นต้น

–         พ่อแม่ และครู ควรจะปลูกฝังการรักกีฬาและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพความสนุกสนาน การรู้จักเข้ากับคนอื่น การเคารพกติกามารยาท และน้ำใจนักกีฬามากกว่ามุ่งเน้นเฉพาะการคัดเลือกผู้ชนะ โดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้น เช่น หักโหมเกินกำลังของเด็กหรือทะเลาวิวาททำร้ายกัน

–         ชุมชนทุกแห่งจะต้องจัดสถานที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมเพื่อให้เด็กได้วิ่งเล่น โดยจัดทำขึ้นใหม่หรือใช้ที่ที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น โรงเรียน วัด สวนสุขภาพ และสวนสาธารณะ เป็นต้น

เล่นเพื่อเรียนรู้เสริมพัฒนาการและผ่อนคลาย

–         การเล่นเป็นส่วนสำคัญของชีวิตลูกวัยเรียนทั้งการเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่ม เช่น ตั้งเต กระโดดเชือด รีรีข้าวสาร ทายอะไรเอ่ยและการเล่นของเล่นทั้งที่ประดิษฐ์ขึ้นเองและซื้อหามา ช่วยให้ลูกเรียนรู้จากการกระทำ รู้คิด รู้จักแก้ปัญหา และมีความเพลิดเพลิน พ่อแม่จึงควรส่งเสริมให้ลูกได้มีโอกาสเล่นอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

–         การเล่นกีฬาในร่ม เกมกระดาน เช่น หมากรุก เกมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ และอ่านหนังสือ ล้วนแล้วแต่เป็นการผ่อนคลายความเครียดและให้ประโยชน์ต่อเด็กวัยเรียน แต่ควรจัดเวลาให้พอเหมาะ ไม่หมกมุ่นจนทำให้เสียการเรียนและสุขภาพ

ข้อควรระวัง

–         ห้ามเล่นไม้ขีดไฟ ของมีคม สารพิษ สัตว์มีพิษ และปลั๊กไฟ

–         การเล่นโลดโผนรุนแรง

–         การเลียนแบบที่ไม่ดี เช่น เล่นอาวุธ เล่นผิดเพศ

–         สถานที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ที่สูง ถนน ใกล้น้ำ ใกล้สายไฟฟ้า

–         ควรให้เด็กอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่

–         ของเล่นที่มีพิษมีภัย เช่น สีสดใสอาจมีสารพิษหรือตะกั่ว การหมกมุ่นกับการเล่นเกมกด วิดีโอเกม ตู้ม้าไฟฟ้า จะบั่นทอนสุขภาพ และชักนำให้เด็กมีนิสัยติดการพนันด้วย

พักผ่อนนอนหลับ

เด็กที่พักผ่อนนอนหลับไม่พอจะโตช้า หงุดหงิดง่าย สมองไม่ปลอดโปร่ง เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นควรให้ลูกวัย 6-12 ปี ได้นอนหลับพักผ่อนวันละ 10 ชั่วโมง ในที่ที่มีอากาสถ่ายเทดี ไม่อับชื้นและแออัด แม้ลูกวัยเรียนจะไม่ต้องการนอนพักกลางวันเหมือนวัยแรกเริ่ม แต่ควรมีช่วงพักผ่อนสลับกับการเรียนและการออกกำลังบ้างประมาณวันละ 1-2 ชั่วโมง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments