การออกกำลังกายสำหรับหญิงมีครรภ์

author   April 4, 2011   Comments Off on การออกกำลังกายสำหรับหญิงมีครรภ์

การออกกำลังกายที่หักโหมในระหว่างตั้งครรภ์จะทำให้ร่างกายเหนื่อยเกินความจำเป็นและอาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้  เพราะจะทำให้เด็กขาดออกซิเจน ควรออกกำลังกายเบา ๆ เช่น เดิน หรือวิ่งเหยาะ ๆ แต่อย่าให้เหนื่อยมาก การออกกำลังกายจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และช่วยทำให้รูปร่างดีขึ้น  ดังนั้นจึงควรออกกำลังกายเบา ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงระหว่างตั้งครรภ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments