การหย่าร้างของพ่อแม่

author   February 8, 2012   Comments Off on การหย่าร้างของพ่อแม่

สมัยนี้พ่อแม่มีการตัดสินใจหย่ากันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะในบางรายการที่จะ “ทน” อยู่ร่วมกันต่อไปหรือ “เพราะเห็นแก่ลูก” นั้นกลับจะยิ่งมีผลร้ายต่อลูก เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นที่จะต้องแยกทางกันเสียดีกว่า

ในระหว่างที่พ่อแม่ยังตัดสินใจไม่ได้ และมีการถกเถียง หรือ “ทำสงครามเย็น” กัน ในบางรายนั้น ควรจะหลีกเลี่ยงการกระทำเช่นนั้นต่อหน้าลูก และไม่ใช้ลูกเป็นเครื่องมือในการติดสินใจหรือเรียกร้องผลประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะจะเป็นสิ่งที่นำความทุกข์และความว้าวุ่นใจให้ลูกมาก ถ้าลูก ๆ โตแล้ว อายุเกิน 8-9 ขวบ ลูกก็จะรู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น เมื่อลูกถามก็ควรจะบอกตรง ๆ ว่า “พ่อกับแม่มีเรื่องบางเรื่องที่กำลังหาทางแก้ไขกันอยู่ หนูไม่ต้องห่วงเราจะรักและปกป้องหนูเหมือนเดิม หนูมีอะไรก็เล่าให้แม่หรือพ่อฟังได้”

เมื่อทั้งพ่อแม่ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะมีการหย่ากันแน่ ก็ควรตัดสินในเรื่องลูกด้วยว่าจะให้อยู่กับใคร ซึ่งนับเป็นการติดสินใจที่สำคัญที่สุด อย่าใช้อารมณ์ และควรกระทำด้วยใจเป็นธรรมที่สุด ควรนึกถึงตนเองว่ามีความสามารถเพียงใดทั้งทางด้านการดูแลและด้านความเป็นอยู่ ควรนึกถึงตัวเด็กและความต้องการของเด็กด้วย ไม่ควรที่จะแข่งกันเอาใจเด็กเพื่อให้เด็กเลือกที่จะอยู่กับตน เพราะจะเกิดผลเสียคือทำให้เด็กถูกตามใจเกินไป และเมื่อภายหลังการตามใจนี้ลดปัญหาได้ และถึงแม้จะติดสินใจว่าเด็กจะอยู่กับใครแล้วก็ไม่ควรจะจำกัด ไม่ให้เด็กพบกับอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะเด็กควรจะได้พบทั้งพ่อและแม่ถ้าเป็นไปได้ แต่เขาควรจะอยู่กับใครคนหนึ่งเป็นหลัก และให้พบกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ข้อสำคัญอย่าปรักปรำอีกฝ่ายหนึ่งให้เด็กฟัง

เมื่อตกลงกันได้แล้วจึงค่อยบอกเด็กถึงความจำเป็นที่พ่อแม่จะต้องแยกกัน ให้โอกาสเด็กระบายความรู้สึกและให้ความเห็นใจ แต่ก็ให้กำลังใจเด็กว่าจะทำอย่างดีที่สุด และสิ่งที่สำคัญก็คือพ่อแม่จะต้อง “ทำ” จริง ๆ ถ้าไม่แน่ใจก็ควรปรึกษาผู้คุ้นเคย แพทย์ หรือจิตแพทย์ ดูก็จะช่วยได้มาก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments