บทบัญญัติห้าม ๑๐ ประการในการสื่อความหมายกับลูก

author   September 30, 2013   Comments Off on บทบัญญัติห้าม ๑๐ ประการในการสื่อความหมายกับลูก

ความรู้สึกที่ลูกมีต่อตนเองส่วนใหญ่เกิดจากิส่งที่เราสื่อความหมายให้ลูก ถ้าคุณต้องการให้ลูกมีความภาคภูมิใจในตนเอง จงสือความหมายกับเขาอย่างตรงไปตรงมา ต่อไปนี้คือ บทบัญญัติห้าม ๑๐ ประการ ซึ่งคุณควรกระทำตามถ้าคุณต้องการให้ลูกมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

ข้อห้าม 10 ประการในการพูดคุยกับลูก

child

๑. อย่าออกคำสั่ง การกระทำเช่นนี้เป็นการแสดงออกกับลูกว่าคุณไม่สนใจว่าเขารู้สึกอย่างไร ต้องการอะไร คุณสนใจแต่ว่าคุณรู้สึกอย่างไรและต้องการอะไรเท่านั้น
๒. อย่าบังคับข่มขู่ลูก  การบังคับข่มขู่ทำให้ลูกขุ่นเคืองคุณ  นอกจากนี้ยังเป็นการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูก และในฐานะที่คุณเป็นที่มาของความภาคภูมิใจในตนเองของลูก คุณกำลังทำลายความภาคภูมิใจในตนเองของเขาด้วย
๓.อย่าสั่งสอนแบบเทศนา  การเทศนาจะทำให้ลูกรู้สึกว่าตนเอง “แย่” หรือทำให้เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ “ไว้ใจ” ในตัวเขา
๔. อย่าให้คำแนะนำ การให้คำแนะนำตลอดเวลาจะทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถที่จะแก้ปัญหาของตนได้
๕. อย่าพิพากษาหรือติฉิน  การติฉินเป็นการข่มให้เด็กรู้สึก ทั้งนี้รวมทั้งความภาคภูมิใจในตนเองของเขาด้วย
๖. อย่าหัวเราะเยาะหรือเยาะหยัน การหัวเราะเยาะทำให้เขาคิดว่าตนไม่ได้มีความสำคัญหรือความสามารถอะไร
๗. อย่าวิเคราะห์ การวิเคราะห์ทำให้ลูกรู้สึกว่าคุณไม่ได้เชื่อมั่นในความรู้สึกของลูก แต่คุณเห็นว่ามติของคุณเหนือกว่าความเห็นของเขา มันแสดงให้เขาเห็นว่าคุณนั้นมีความสำคัญมากกว่าตัวเขา
๘. อย่าแสดงอาการสงสาร การแสดงความสงสารมักจะยุติการสื่อความหมายอื่นๆ หมด เพราะมันแสดงให้ลูกคุณเห็นว่าเรื่องนี้ยุติลงแล้ว
๙. อย่าซักไซ้ การซักไซ้เป็นการตัดบทการสนทนาเช่นกัน มันทำให้ลูกรู้สึกว่าคุณกำลังบังคับให้การสนทนาเป็นไปในทางที่คุณต้องการ คุณไม่ได้สนใจเลยว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรและต้องการอะไร
๑๐. อย่าตัดบทด้วยการตลกหรือเปลี่ยนหัวเรื่อง การแสดงออกเช่นนี้ทำให้ลูกรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจเขา
ที่มา:นายแพทย์ อัลวิน เอช. ไพรซ์ และ เจย์ เอ. แพร์รี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments