การรู้จักรับฟังลูกเพื่อสร้างความมั่นใจ

author   December 28, 2011   Comments Off on การรู้จักรับฟังลูกเพื่อสร้างความมั่นใจ

ปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมาก

มีการสื่อสารผ่านดาวเทียม มีเครื่องเสียง เครื่องรับโทรทัศน์ ที่คนเราสามารถรับข่าวสารจากคนอื่นโดยไม่ต้องฟังหรือเห็นคนอื่นพูดโดยตรง เป็นการสื่อความหมายแต่เพียงฝ่ายเดียว ด้วยเหตุนี้คนเราจึงขาดศิลปะในการรับฟังเพี่อนมนุษย์คนอื่น ๆ พูดกับเราโดยตรงมากขึ้นทุกที ๆ

ปัญหาที่สำคัญมากอย่างหนึ่งสำหรับเด็กก็คือ พ่อแม่ไม่ค่อยรับฟังความคิด ความรู้สึกของเขา ไม่สนใจว่าเขาประสบปัญหาอะไรมาบ้างในแต่ละวัน ยิ่งนานวันเข้า ปัญหาก็จะคงค้างจนกระทั่งพูดกันไม่รู้เรื่อง และนั่นจะเป็นปัญหาสายเกินแก้

ไม่เพียงแต่พ่อแม่ต้องอดทนฟังลูกพูดเท่านั้น แต่ควรพยายามฟังให้เข้าใจ

ด้วย

ปัญหาชีวิตแต่งงานและความเดือดร้อนในครอบครัวหลายอย่าง เกิดจากการละเลย ไม่รู้จักรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของอีกฝ่ายหนี่ง

เด็กที่มีปัญหามักมีสาเหตุมาจากการที่ไม่มีใครรับฟังเขาพูดนั่นเอง ไม่ว่า ะเป็นพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ หรือเพื่อน ๆ เขาเลยไม่รู้ว่าจะถามหรือพูดออกมาเพื่อ อะไรกัน ในเมื่อไม่มีใครฟังเขาเลย

เวลาเขาซักถาม หรือพูดอะไรออกมา พ่อแม่ก็ไม่สนใจรับฟัง ทำให้เขารู้สึกเสียหน้า อับอาย เห็นตัวเองไร้คุณค่า

การฟังลูกเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่า พ่อแม่ยังให้เกียรติเขา ยอมรับและให้กำลังใจเขาเสมอ ถ้าพ่อแม่ไม่ฟัง เด็กก็อาจล้มเลิกความพยายาม ที่จะระบายความรู้สึกของเขาออกมา

เด็กบางคนอาจทำตัวดื้อรั้น หรือทำสิ่งที่ผิด ๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจ จากพ่อแม่แทนการพูดระบายความในใจไปเลยก็มี

ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับเขาหรือไม่ก็ตาม คุณควรรับฟังความคิดความรู้สึก ของลูก เพื่อที่เขาจะได้รู้จักรับฟังความคิดความรู้สึกของผู้อื่นบ้าง และรู้จักเคารพ ความคิดเห็นของคนอื่นด้วย

คุณสอนเขามาตลอดตั้งแต่แบเบาะ เอาแต่พูด…พูด…และก็พูด! ลองให้เขา พูดดูบ้าง แล้วคุณฟังบ้างไม่ได้หรือ ก่อนที่เขาจะเป็นใบ้ไปจนโต และไม่อยากพูดกับคุณอีกเลย!

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments