การรักษาโรคพยาธิ

author   February 20, 2012   Comments Off on การรักษาโรคพยาธิ

พยาธิ

พยาธิที่ทำให้เกิดโรคในคนมีหลายชนิด บางชนิดอยู่เฉพาะในลำไส้ และบางชนิดก็สามารถผ่านไปสู่อวัยวะและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ปอด ตับ สมอง ลูกนัยน์ตา และกล้ามเนื้อได้

บางชนิดจึงมีความร้ายแรงน้อย เช่นพยาธิเข็มหมุด และบางชนิดก็มีความร้ายแร มาก เช่นตัวจิ๊ด เป็นต้น

พยาธิอาจเข้าสู่คนได้โดยทางอาหาร เช่น ผักสด ผลไม้ เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อปลา หรือโดยเอาของที่สกปรกเข้าปาก เช่น นิ้วมือ ของเล่น ขนม ที่มีไข่พยาธิติดอยู่ อาจเข้าสู่ร่างกายโดยไชเข้าทางเท้า เช่น พยาธิปากขอ หรือนำมาโดยแมลงต่าง ๆ เช่น ยุง ซึ่งพบในโรคเท้าช้าง เป็นต้น การที่จะบอกได้แน่นอนว่าเด็กมีพยาธิชนิดใด นอกจากอาการที่เด็กมีแล้วจะต้องได้เห็นตัวหรือตรวจดูไข่ในอุจจาระโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ แต่บางชนิดก็ต้องอาศัยการตรวจอย่าง อื่นด้วย

การรักษา

เนื่องจากพยาธิมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ดังนั้นการใช้ยาถ่ายจึงต้องดูตามชนิดของพยาธิด้วย

ขนาดและวิธีการกินของยาแต่ละชนิดสำหรับพยาธิแต่ละตัวก็ต่าง ๆ กันไป และทั้งยาเกือบทุกชนิดมักจะมีข้อเสียหรืออาการแพ้อยู่ด้วย ดังนั้นการซื้อยากินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ จึงไม่ถูกต้อง และอาจเป็นอันตรายได้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments