การฝึกหัดการขับถ่ายเริ่มเร็วช้ามีผลอย่างไร

author   February 8, 2012   Comments Off on การฝึกหัดการขับถ่ายเริ่มเร็วช้ามีผลอย่างไร

โดยทั่ว ๆ ไปเด็กอายุ 1 ½   ขวบ -2 ขวบ พร้อมที่จะรับการฝึกหัดการขับถ่ายให้เป็นเวลาและเป็นที่เป็นทาง เพราะเด็กเริ่มเข้าใจภาษาและการสื่อความหมายจากผู้เลี้ยงดูและสามารถนั่งได้แข็งแล้ว สมองและประสาทเจริญพอที่จะควบคุมกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณทวารหนักทวารเบาได้

ผู้เลี้ยงดูเด็กที่ช่างสังเกตจะทราบว่าเด็กแสดงอาการบางอย่างเพื่อบอกว่าเขาปวดอุจจาระหรือปัสสาวะ โดยอาจสังเกตเวลา เช่น หลังอาหารเที่ยง หรือหลังตื่นนอน เป็นต้น แม่บางรายอาจเริ่มให้เด็กนั่งกระโถนตั้งแต่อายุก่อน 1 ขวบ ซึ่งถ้ายังมิได้ฝึกหัดหรือเอาจริงเอาจัง กับเด็กก็ไม่เป็นไร จากการวิจัยพบว่าการหัดเด็กเร็วช้าไปเล็กน้อยไม่สำคัญเท่ากับท่าทีของผู้หัด ซึ่งไม่ควรเข้มงวดจนเกินไปแต่ก็มิใช่ไม่ทำการฝึกหัดเลย เด็กแต่ละคนหัดได้ยากง่ายต่างกัน แม้แต่ในพี่น้องก็ยังมีความแตกต่างกันได้ การเข้มงวดมากไปจะทำให้เด็กขัดขืนและกลายเป็นเด็กดื้อ แต่การโอนอ่อนผ่อนตามมากเกินไปหรือหัดช้าไปก็ทำให้เด็กเป็นคนไม่มีระเบียบ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ดีเท่าที่ควรในอนาคต

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments