การผ่าท้องทำคลอด

author   January 16, 2012   Comments Off on การผ่าท้องทำคลอด

เครื่องมือช่วยในการคลอด

เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการคลอด มีอยู่สองชนิดคือ เครื่องดูด และคีม

เครื่องมือนี้ใช้ช่วยการคลอดในระยะที่สองสำหรับรายที่แรงเบ่งไม่ดี  เพื่อให้ระยะที่สองสั้นเข้า เครื่องนี้เมื่อแพทย์ใช้อย่างถูกต้องจะไม่มีอันตรายต่อเด็ก แต่จะกลับมีประโยชน์เพราะศีรษะเด็กไม่ถูกกดอยู่ในช่องคลอดนานเกินไป และช่วยให้คุณไม่ต้องเบ่งมากเกินไป อันจะเป็นผลให้เกิดความหย่อนของช่องคลอดในเวลาต่อมา

การผ่าท้องทำคลอด

การผ่าท้องทำคลอดจะทำต่อเมื่อแพทย์เห็นว่าเด็กจะคลอดทางช่องคลอดไม่ได้เพราะมีขนาดใหญ่เกินไป เด็กอยู่ท่าผิดปกติ หรือมีโรคแทรกซ้อนซึ่งจำต้องรีบผ่าตัดเอาเด็กออก มิฉะนั้นจะมีอันตรายต่อมารดาหรือบุตรในครรภ์ เช่นตกเลือดก่อนคลอด การผ่าท้องทำคลอดนี้อาจจะทำก่อนเจ็บครรภ์หรือขณะเจ็บครรภ์ก็ได้ สุดแต่ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ก่อนผ่าตัดวิสัญญีแพทย์จะให้ยาระงับความรู้สึกโดยการฉีดยาเข้าไขสันหลัง หรือวางยาสลบ ทั้งนี้สุดแต่ความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป ระหว่างผ่าตัดคุณจะไม่รู้สึกเจ็บเลย หลังผ่าตัดเมื่อหมดฤทธิ์ยาระงับความรู้สึกแล้วจะเจ็บแผลหน้าท้อง  ซึ่งแพทย์จะสั่งยาฉีดแก้เจ็บให้ แพทย์จะให้งดอาหารและน้ำทางปากประมาณ 24-36 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมงควรลุกเดินได้ตามปกติ

ถ้าผ่าท้องทำคลอดแล้วท้องต่อๆ ไปจะต้องผ่าอีกหรือไม่

การจะต้องทำผ่าตัดซ้ำหรือไม่นั้นสุดแต่แพทย์จะเห็นสมควร  แต่โดยทั่วไปนิยมทำผ่าตัดซ้ำอีกเมื่อครรภ์ใกล้ครบกำหนดโดยไม่รอให้เจ็บครรภ์  เพราะผู้ที่เคยผ่าท้องทำคลอดจะมีแผลเป็นในมดลูก  ซึ่งถ้าปล่อยให้เจ็บครรภ์จะมีการหดรัดตัวของมดลูก แผลเป็นอาจจะแตกทำให้มีอันตรายต่อมารดาคือตกเลือดในท้อง และบุตรมักจะเสียชีวิต

การผ่าท้องทำคลอดจะทำซ้ำได้กี่ครั้ง

มีคนจำนวนมากเกรงกันว่าถ้าผ่าท้องทำคลอดแล้วจะมีบุตรได้น้อยคน  ข้อนี้ไม่เป็นความจริง ในปัจจุบันการผ่าท้องทำคลอดจะทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้ คุณอาจจะมีบุตรได้ตามจำนวนที่ต้องการ ในต่างประเทศเคยมีผู้ผ่าท้องทำคลอด 13 ครั้งในคน ๆ เดียวกันโดยปลอดภัย ทุกครั้งที่ผ่าตัดซ้ำแพทย์จะผ่าตรงแผลเดิม โดยจะเอาแผลเป็นเก่าออก

เมื่อคุณมีบุตรพอกับความต้องการแล้ว แพทย์จะทำหมันให้เลย โดยเสียเวลาผ่าตัดเพิ่มขึ้นเพียงไม่เกิน 5 นาที

คลอดโดยการผ่าตัดเพราะไม่อยากเจ็บครรภ์จะได้หรือไม่

มีผู้ตั้งครรภ์บางคนกลัวการเจ็บครรภ์ขอร้องให้แพทย์ผ่าท้องทำคลอดให้ หรือบางคนที่มีความเชื่อถือผิด ๆ ว่าการคลอดนั้นจะเป็นการทำให้ช่องคลอดผิดปกติไป ก็อาจจะรู้สึกอยากคลอดโดยการผ่าออก  การผ่าท้องทำคลอดนั้นในปัจจุบันนี้ปลอดภัยมากก็จริง แต่การคลอดทางช่องคลอดก็ยังปลอดภัยมากกว่า และการคลอดทางช่องคลอดนั้นแพทย์จะตัดและเย็บให้ซึ่งถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วช่องคลอดจะมีสภาพใกล้เคียงกับเมื่อก่อนมีบุตรมาก

ทำสาวคืออะไร

ทำสาวคือการผ่าตัดตบแต่งช่องคลอดที่หย่อนหรือฉีกขาด  ในปัจจุบันนี้มีผู้เข้าใจผิดอยู่เป็นอันมากว่าถ้าเคยมีบุตรแล้วจะต้องทำสาวเสมอไป  มิฉะนั้นชีวิตครอบครัวจะไม่เรียบร้อย ความจริงแล้วการคลอดในสมัยปัจจุบันแพทย์จะตัดฝีเย็บเมื่อเด็กผ่านออก และเย็บตบแต่งให้เรียบร้อย ถ้าการตัดและเย็บถูกต้อง ไม่ว่าจะมีบุตรกี่คนก็ตาม ช่องคลอดนั้นจะไม่ผิดรูปไปกว่าเดิมมากนัก  ดังนั้นความจำเป็นในการตบแต่งช่องคลอดในภายหลังจึงมีน้อยมาก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments