การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์

author   January 7, 2012   Comments Off on การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์

อาหาร วิตามิน และแร่ธาตุ ความต้องการอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ จะเพิ่มขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์

ผู้ตั้งครรภ์ทั่วๆ ไป เมื่อพ้นระยะแพ้ท้องคือประมาณ 4 เดือนแรกแล้วจะรับประทานอาหารได้มากขึ้น  ควรเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม  เพื่อให้ร่างกายและบุตรในครรภ์ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และในเวลาเดียวกันก็ต้องระวังไม่ให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากเกินไป  ถ้าน้ำหนักตัวเพิ่มมากว่า 10 กก. ตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์  หลังคลอดแล้วอาจมีปัญหาเรื่องรูปทรงผิดไปจากเดิม  นอกจากนั้นแล้วถ้าน้ำหนักเพิ่มมากเกินไป ยังอาจเป็นโอกาสให้มีโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดได้ง่ายอีกด้วย

เพื่อให้ร่างกายได้รับอาหารที่เหมาะสม และน้ำหนักขึ้นประมาณ 10 กก.  ตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์  คุณจึงควรรับประทานอาหารโดยมีหลักดังนี้

อาหารประเภทแป้งและน้ำตาล  ข้าวและขนมหวานต่างๆ ไม่ควรรับประทานเพิ่ม ควรรับประทานขนาดเดียวกับก่อนตั้งครรภ์

อาหารประเภทเนื้อสัตว์ นม ไข่ ผักและผลไม้ ควรเพิ่มมากขึ้น

อาหารประเภทไขมัน  ควรลดลง

วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ จะได้เพิ่มขึ้นถ้าคุณรับประทานอาหารดังกล่าว แร่ธาตุที่สำคัญที่สุดที่มักจะขาดระหว่างตั้งครรภ์ก็คือเหล็ก  ซึ่งมีมากในอาหารประเภท เนื้อ ตับ สำหรับวิตามินและแร่ธาตุนี้  เมื่อคุณไปฝากครรภ์แพทย์จะให้รับประทานเป็นประจำเป็นการป้องกันมิให้ขาด

การพักผ่อน

ในระยะตั้งครรภ์อ่อนๆ คุณอาจมีความรู้สึกอยากนอนมากกว่าปกติ  ไม่ควรฝืนความต้องการ  ตามปกติแล้วควรนอนคืนละ 8-10 ชม.  และควรนอนพักผ่อนโดยจะหลับหรือไม่ก็ได้อีก 1 ชม.  ในตอนบ่าย ในระยะครรภ์แก่การพักผ่อนตอนกลางวันควรเพิ่มขึ้นอีก

การออกกำลังกาย

ไม่ห้ามระหว่างตั้งครรภ์  แต่ไม่ควรให้เหนื่อยหรืออ่อนเพลียเกินไป  การเล่นกีฬาใดๆ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายควรงดชั่วคราว  เพราะผู้ตั้งครรภ์เสียหลักหกล้มได้ง่ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะตั้งครรภ์แก่

การอาบน้ำ

ไม่ควรอาบน้ำในอ่างน้ำในระยะครรภ์แก่  เพราะลื่นหากล้มได้ง่าย ความเชื่อที่ว่าน้ำอาจเข้าช่องคลอดได้ระหว่างตั้งครรภ์ถ้าคุณแช่ในน้ำนั้นไม่เป็นความจริง

การดูแลเต้านม

ระยะตั้งครรภ์จะมีน้ำใสๆ ออกจากหัวนมทั้งสองข้าง และบางครั้งแห้งกรังติดอยู่ ควรล้างออกด้วยน้ำและสบู่อ่อนๆ ทุกครั้งที่อาบน้ำ  สำหรับผู้ที่หัวนมสั้นหรือบอด ควรใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางช่วยรีดดึงหัวนมทุกครั้งที่อาบน้ำ อาจช่วยให้หัวนมยาวขึ้น ทำให้สะดวกต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง

เสื้อผ้า

ควรเลือกที่สวมใส่สบาย ไม่รัดแน่น

รองเท้า

รองเท้าส้นสูงไม่ควรใช้ระหว่างตั้งครรภ์ เพราะทำให้ปวดหลัง และอาจเสีหลักหกล้มได้ง่าย

การร่วมเพศ

ไม่ห้ามในผู้ตั้งครรภ์ปกติ ยกเว้นในระยะก่อนคลอด 3-4 สัปดาห์ แต่ควรเลือกท่าการร่วมเพศที่ไม่มีการกระทบกระเทือนหน้าท้องมากเกินไปและไม่ให้อวัยวะเพศชายเข้าลึกเกินไป

สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ผิดปกติ เช่น มีอาการว่าจะแท้ง ควรงดการร่วมเพศอย่างเด็ดขาด จนกว่าอาการจะหมดไปอย่างนอ้ย 1-2 สัปดาห์  ผู้ที่เคยมีประวัติแท้งง่ายควรร่วมเพศให้น้อยลงในระหว่าง 3-4 เดือนแรก

การทำงานนอกบ้าน

คงทำได้ตามปกติ แต่งานที่จะทำนั้นไม่ควรเป็นงานที่ใช้แรงงานหนักหรือทำให้ร่างกายอ่อนเพลียจนเกินไป

การเดินทาง

ไม่มีอันตรายทั้งทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ปกติ แต่ไม่ควรเดินทางในระยะเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์  เพราะถ้ามีการคลอดเกิดขึ้นระหว่างเดินทางอาจมีอันตรายได้  สำหรับผู้มีประวัติคลอดก่อนกำหนด และผู้ตั้งครรภ์ที่มีโรคแทรกซ้อนต่างๆ ควรให้แพทย์ตรวจและอนุญาตทุกครั้ง

การฉีดยาสร้างภูมิคุ้มกันโรค

ทำได้โดยปลอดภัย ยกเว้นการฉีดยาป้องกันหัดเยอรมัน ห้ามฉีดตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสามเดือนแรก  ในผู้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ถ้าได้รับการฉีดยาป้องกันหัดเยอรมันควรคุมกำเนิดอย่างน้อย 2 เดือน  มิฉะนั้นแล้วทารกในครรภ์จะพิการได้เช่นเดียวกับการฉีดยาป้องกัน หรือเป็นโรคนี้ระหว่างตั้งครรภ์

การปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษโดยทั่วไปไม่ควรทำในระหว่างตั้งครรภ์ เพราะอาจมีอันตรายแก่บุตรได้  นอกจากเมื่อจำเป็นจริงๆ เช่นมีการระบาดของโรคนี้เกิดขึ้น

เหล้า-บุหรี่

บุหรี่ควรงดหรือลดลงให้น้อยที่สุด

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์จะทำให้เด็กที่คลอดมีน้ำหนักน้อยกว่าที่ควร และอาจเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของการแท้งบุตรหรือทารกตายในครรภ์

สำหรับเหล้า  การกินเพียงเล็กน้อยเป็นครั้งคราวไม่มีอันตรายแก่ทารก แต่ถ้ากินเหล้าหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังทารกอาจมีอันตรายได้

ฟัน

ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับฟัน ไปหาทันตแพทย์ได้ตามปกติ การอุดหรือถอนฟันนั้นไม่มีอันตรายต่อทารกในครรภ์ อย่าคิดว่าฟันผุระหว่างตั้งครรภ์นั้นเป็นผลจากการตั้งครรภ์ และรอไว้ทำหลังคลอด

การกินยา

ควรให้แพทย์สั่งเท่านั้น เพราะยาส่วนมากจะผ่านรกไปยังทารกในครรภ์  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

การฉายเอ๊กซเรย์

ควรทำต่อเมื่อมีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้นและให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

การสวนล้างช่องคลอด

ไม่ควรทำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments