การปฏิบัติตนระหว่างการคลอด

author   January 14, 2012   Comments Off on การปฏิบัติตนระหว่างการคลอด

การคลอดบุตรในปัจจุบันนับได้ว่าสะดวกสบายไม่ทรมานเหมือนในสมัยก่อน ทั้งนี้ก็เพราะแพทย์มียาระงับความเจ็บปวดไว้คอยช่วยเหลือเมื่อเจ็บครรภ์  เมื่อการคลอดเข้าสู่ระยะแรกความเจ็บปวดจะมีไม่มาก เป็นความเจ็บปวดที่พอทนได้ สตรีบางคนมีความอดทนน้อยหรือไม่อยากเจ็บเลย จะขอร้องให้แพทย์ฉีดยาเพื่อให้หลับ  ซึ่งถ้าแพทย์ตามใจคุณก็อาจจะมีผลเสียได้  เพราะการให้ยาระงับความเจ็บปวดเมื่อการเจ็บครรภ์เพิ่มเริ่มต้น หรือการให้ยามากเกินไป จะทำให้การคลอดช้าลงหรือเด็กในครรภ์มีอันตรายได้  ความเจ็บปวดในระยะแรก ๆ นี้จะเกิดขึ้นทุก 5-10 นาที เจ็บอยู่ประมาณ 20-30 วินาที  คุณไม่ควรกลัวหรือเกร็งเมื่อเจ็บครรภ์ แต่ควรหายใจเข้าออกยาวๆ เมื่อเริ่มเจ็บโดยใช้หน้าท้องหายใจ  เมื่อหมดความรู้สึกเจ็บก็กลับมาหายใจโดยใช้ทรวงอกตามธรรมดา  การหายใจโดยใช้หน้าท้องระหว่างเจ็บครรภ์นี้จะช่วยให้มดลูกทำงานได้ดีขึ้น

ความเจ็บปวดจะถี่และหนักขึ้นจนกระทั่งเจ็บประมาณ 2-3 นาที/ครั้ง  และเจ็บนาน 45-60 วินาที  ระยะนี้ปากมดลูกจะเปิดไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้ว  แพทย์จะให้ยาคุณในตอนนี้ เมื่อได้รับยาแล้วคุณจะรู้สึกสบายขึ้นและอาจหลับได้บ้าง เมื่อหมดระยะที่หนึ่งคุณจะมีความรู้สึกอยากเบ่งอุจจาระ แพทย์จะตรวจและบอกให้เบ่งได้ ควรเบ่งพร้อมกับที่เจ็บครรภ์ โดยหายใจเข้าลึกๆ แล้วกลั้นไว้ยกศีรษะขึ้นเล็กน้อย ใช้มือทั้งสองจับที่ยึดข้างเตียงหรือชันเข่าขึ้นและใช้มือจับเข่าทั้งสองข้างไว้ เบ่งยาวๆ เหมือนเบ่งอุจจาระ และหยุดพักเมื่อหายเจ็บครรภ์

เมื่อศีรษะจะคลอดแพทย์จะตัดฝีเย็บโดยใช้ยาชาทำให้คุณไม่รู้สึก การตัดฝีเย็บเป็นการช่วยไม่ให้ช่องคลอดฉีกขาด ช่วยให้เด็กคลอดเร็วขึ้น และเป็นการป้องกันไม่ให้ช่องคลอดขยายตัวมากเกินไปหลังคลอดแล้ว บางคนไม่ยอมให้แพทย์ตัดหรือเย็บซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด

หลังจากเด็กคลอดแล้วแพทย์จะฉีดยาช่วยให้มดลูกรัดตัว และใช้มือคลึงหน้าท้อง เมื่อแพทย์แน่ใจว่ารกลอกตัวแล้วจะกดบริเวณมดลูกเพื่อให้รกคลอด คุณไม่ควรเกร็งหน้าท้องขณะที่แพทย์กด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments