การทิ้งเด็กไว้ในเตียงหรือในที่เล่นที่มีลูกกรงจะมีผลเสียทางจิตใจหรือไม่

author   January 27, 2012   Comments Off on การทิ้งเด็กไว้ในเตียงหรือในที่เล่นที่มีลูกกรงจะมีผลเสียทางจิตใจหรือไม่

การให้เด็กเล่นคนเดียวอยู่ในที่ ๆ ปลอดภัยในระยะเวลาพอสมควรไม่มีผลเสียอย่างไรทางจิตใจ นอกจากจะให้อยู่นานจนเกินไป (คราวละหลาย ๆ ชั่วโมง) เพราะเด็กเล็ก ๆ มีความกลัวเป็นปกติ ฉะนั้นถ้าทิ้งไว้นานอาจเกิดความกังวลและกลัวได้

ในขณะที่จำกัดบริเวณ ควรให้เด็กได้เห็นผู้เลี้ยงดูอยู่ในสายตาบ้าง มิใช่ทิ้งไว้คนเดียวตามลำพัง การได้เห็นหรือได้ยินเสียงพูดคุยบ้างจะช่วยให้เด็กไม่ว้าเหว่จนเกินไป และควรมีของเล่นให้เด็กเพลิดเพลินไปด้วยการให้เด็กมีโอกาสอยู่คนเดียวเป็นครั้งคราวจะช่วยให้รู้จักช่วยตน เอง แต่ก็ควรให้เด็กอยู่นอกที่จำกัดบริเวณบ้างเมื่อโตขึ้นแล้ว เพื่อว่าเด็กจะได้หัดควบคุมตนเอง ว่าที่ไหนควรไป ของชนิดไหนควรเล่นไม่ควรเล่น และควรเป็นบริเวณกว้างที่เด็กจะไม่ได้รับอันตรายอย่างใด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments