การตีและลงโทษเด็ก

author   May 19, 2014   Comments Off on การตีและลงโทษเด็ก

การลงโทษเด็ก
ถาม ดิฉันได้อ่านหนังสือพบว่ากฎหมายในประเทศสวีเดนห้ามพ่อแม่ ตีเด็กๆ หรือปฏิบัติต่อเด็กในทางที่ทำให้    “เกิดความอับอายได้” สิ่งนี้จะผลอย่างไรบ้างกับเด็กที่ไม่เคยถูกตีเลยหรือลงโทษเลย เมื่อทำอะไรผิด  คุณพอจะบอกได้ไหมว่ามีแรงดลใจอะไรที่ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติออกฎหมายเช่นว่านี้ออกมา คุณเข้าใจหรือเห็นด้วยกับแนวความคิดที่อยู่ เบื้องหลังสิ่งที่พวกเขาได้ทำออกมาหรือไม่ ?

ตอบ ใครก็ตามที่พอมีความรู้ในสาขาจิตวิทยาเด็กรู้ดีว่าการที่เด็กหรือการลงโทษให้เด็กเจ็บๆ ไม่เพียงแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรสำหรับเด็กเลยแต่ยังมีอันตรายต่อจิตใจของเด็กอีกด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติของสวีเดนผู้ซึ่งตระหนักดีถึงข้อเท็จจริงที่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กคำนึงถึงก็ตอบสนองแนวคิดนั้นอย่างเหมาะสม พวกเขาได้ออกกฎหมายห้ามการลงโทษเด็กด้วยการตีและวิธีการอื่นๆ ซึ่งเป็นทางที่ทำให้เด็กเกิดความอับอายในการที่จะลงโทษเด็กๆ รวมทั้งการไม่ให้กินอาหารซึ่งเป็นการลงโทษเด็กอีกวิธีหนึ่งด้วย

ที่จริงแล้วกฎหมายสวีเดนก็เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงทัศนคติ ของผู้คนในประเทศนั้นที่มีต่อเด็กๆ ผมแน่ใจว่ากฎหมายนั้น ไมได้มีเจตนาที่จะจับเอาพ่อแม่ไปจำคุกหากลงโทษเด็กๆ ด้วยการตีหรอก ที่จริงฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่ได้กำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายนี้แต่อย่างใด และเด็กๆ ชาวสวีเดนก็ไม่ได้ฟ้องร้องพ่อแม่เมื่อถูกตีด้วย อย่างไรก็ตามมันเป็นการส่อให้เห็นถึงธรรมชาติที่โอบอ้อมอารีของชาวสวีเดน ผู้ซึ่งมีความรู้สึกมาก พอเกี่ยวกับสถานภาพของเด็กๆ ของพวกเขาพอี่จะออกกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องเกียรติภูมิ และคุณค่าของพวกเด็กๆ เหล่านั้น

พวกเราจะมีสักกี่คนที่สามารถมองย้อนกลับไปถึงเมื่อครั้งถูกเฆี่ยนหรือถูกตีโดยลืมความรู้สึกขมขื่นใจ และอยากที่จะแก้แค้นได้บ้าง การเฆี่ยนตีสร้างความรู้สึกว่าความรุนแรงโดยการใช้กำลัง แม้จะเบาบางเพียงใดก็ตามเป็นสิ่งที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่นได้ สำหรับความเห็นของผมละก็ การเฆี่ยนตีเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและเป็นการก่อให้เกิดกิจกรรมที่ใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องตัดสินมากขึ้นในภายหน้า

ผู้ที่ใช้การเฆี่ยนตีเป็นการลงโทษอ้างว่ามันจะทำให้ “เด็ก เป็นคนดีขึ้น” และ “ทำให้พวกเด็กๆ ทำในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ” แท้ที่จริงแล้วอาจจะทำให้เด็ก “เชื่อฟัง” หรือ “ทำอะไร’’เฉพาะในตอนนั้นเท่านั้น แต่เพื่อผลระยะยาวแล้วละก็ มันจะไม่เกิดผลดีแต่อย่างใดเลย ผมเชื่อว่าเด็กเล็กๆ ทุกคน หรือคนหนุ่มคนสาวซึ่งกลายเป็นคนก้าวร้าว และรุนแรงต่อผู้ใหญ่หรือสถาบันแห่งอำนาจต่างๆ นั้นกำลังแก้แค้นในรูปแบบหนึ่งต่อพ่อแม่ของตัว หรือเหมือนทำกับพ่อแม่ของตัวซึ่งเคยใช้ความรุนแรงทำให้ตัวเองต้องเจ็บปวดเมื่อครั้งที่ตัวเองยังเป็นเด็กเล็กๆ อยู่

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments