การดูแลรักษาเมื่อลูกวัยประถมศึกษาเจ็บป่วย

author   August 24, 2011   Comments Off on การดูแลรักษาเมื่อลูกวัยประถมศึกษาเจ็บป่วย

ถ้าเด็กเจ็บป่วยไม่สบาย จะทำให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก เสียเวลาในการเรียน หากได้รับการรักษาไม่ถูกวิธีหรือช้าไป อาจทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นพ่อแม่และผู้ปกครองต้องดูแลความเป็นอยู่ของลูกเสมอ หากสังเกตพบอาการผิดปกติ เช่น ตัวร้อน เป็นไข้ อุจจาระร่วง หวัด ไอ อาเจียน จะได้ให้การดูแลรักษาเบื้องต้น และปรึกษาหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนที่จะมีอาการรุนแรง

–         คอยดูแลและสอนลูกให้รู้จักป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีดบาด ตกบันได การเล่นของแหลมของมีคม ไม้ขีดไฟ ปืน ระเบิด ตลอดจนป้องกันอันตรายจากน้ำร้อน ยาและสารเคมีต่าง ๆ ในบ้านหรือไร่นา

–         รู้จักระวังตัวจากคนร้าย สิ่งเสพติดและป้องกันอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน

–         ถ้าพบว่าลูกเริ่มมีอาการผิดปกติ เช่น ชัก หายใจหอบ ตามองเห็นไม่ชัด หูไม่ได้ยิน พูดไม่ชัด เดินเซ ซึม จะต้องรีบพาไปหาหมอ

–         ถ้าพบว่าลูกเริ่มมีพฤติกรรมผิดแปลกไปจากเดิมหรือเด็กปกติทั่วไปในวัยเดียวกัน เช่น มีอาการเหม่อซึม ไม่เล่นหัว ก้าวร้าว หงอยเศร้า ทำลายตนเองหรือผู้อื่น หรือทำอะไรแปลก ๆ ซ้ำ ๆ กันตลอดเวลา เช่น บิดผ้า แกว่งเท้า ถอนผม ฯลฯ ควรรีบพาไปหาหมอ

–         ทางบ้านและโรงเรียนควรจัดสภาพแวดล้อม เวลา และโอกาสให้เด็กปฏิบัติตามสุขลักษณะ รักษาความสะอาด เช่น แปรงฟัน ล้างมือหลังใช้ส้วมและก่อนกินอาหาร ฝึกให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง

–         ทั้งที่บ้านและโรงเรียนควรมียาสามัญประจำบ้าน และเครื่องมือสำหรับปฐมพยาบาล เช่น ยาใส่แผลสด ผ้าพันแผล

จัดสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

บ้านที่ไม่สะอาด อับทึบ จะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ฝุ่นละอองและสารพิษ ทำให้ลูกป่วยไม่สบายบ่อย ดังนั้น ควรจะอาศัยอยู่ในบ้านที่

–         ไม่แออัดคับแคบจนเกินไป

–         สามารถระบายอากาศได้และแสงแดดส่องถึง

–         มีน้ำสะอาดดื่มและใช้อย่างเพียงพอ

–         อากาศไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป

–         มีห้องน้ำ และส้วมราดน้ำหรือชักโครก

–         มีที่ทิ้งขยะและมีฝาปิดเรียบร้อย หรือมีการกำจัดขยะโดยการกลบฝัง

–         มีการระบายน้ำเสียออกจากบริเวณบ้านและชุมชนโดยไม่ให้มีการท่วมขัง ทั้งนี้ ชุมชนควรมีวิธีกำจัดน้ำเสียก่อนทิ้งลงที่สาธารณะ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

–         ควรให้ลูกและสมาชิกครอบครัวช่วยกันจัดให้บ้านและบริเวณแวดล้อมมีความร่มรื่น สบายน่าอยู่ สะอาดปลอดภัย จะปลูกฝังความรักบ้านและครอบครัวไปพร้อมกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments