การดูแลรักษาเมื่อลูกมีอาการเจ็บป่วย

author   July 25, 2011   Comments Off on การดูแลรักษาเมื่อลูกมีอาการเจ็บป่วย

ทารกและเด็กเล็ก ๆ มีขนาดร่างกายเล็กและมีความต้านทานโรคน้อยกว่าผู้ใหญ่ ทั้งยังไม่อาจจะบอกอาการผิดปกติของตัวเองได้อย่างชัดเจน ดังนั้น พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กต้องสังเกตท่าทางการกิน การขับถ่าย และอาการแสดงออกที่ต่างไปจากเดิม เพื่อจะได้รู้สึกความผิดปกติตั้งแต่แรกเริ่ม

นอกจากนั้น พ่อแม่จำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลจะได้ดูแลลูกเมื่อเจ็บป่วยเองได้ เช่น อุจาระร่วงตัวร้อนเป็นไข้ เป็นหวัด ไอ และลมชัก

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเหล่านี้หาได้จากโรงพยาบาลศูนย์สาธารณสุข สถานีอนามัย หรือจากสื่อสุขศึกษา เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

เมื่อสงสัยว่าลูกมีอาการผิดปกติ มีการเจริญเติบโต หรือมีความสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับอายุ ควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อจะได้ตรวจให้รู้แน่และรับการบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกวิธีต่อไป ส่วนเด็กที่มีความพิการ หรือพัฒนาการล่าช้าด้วยสาเหตุต่าง ๆ หากได้รับการตรวจพบแต่เนิ่น ๆ จะมีทางบำบัดแก้ไขให้มีความสามารถดีขึ้นได้ โดยเฉพาะภายในขวบปีแรก ๆ ซึ่งสมองยังเจริญเติบโตอยู่หากรอช้าเกินไปแล้วไปรับการรักษามักไม่ได้ผลดี เพราะการกระตุ้นบำบัดแก้ไขต้องเริ่มตั้งแต่ยังเล็กก่อนจะมีความพิการถาวร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments