การจ่ายเงินให้ลูกสำหรับงานที่ทำในครอบครัว

author   June 2, 2014   Comments Off on การจ่ายเงินให้ลูกสำหรับงานที่ทำในครอบครัว

เงินค่าขนม
ถาม  แทนที่จะจ่ายเงินค่าใช้สอยให้ลูกๆ ของเราทุกสัปดาห์ สามีของดิฉันก็จ่ายเงินให้พวกแกสำหรับงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะที่แกทำในบ้าน การทำอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่า หรือว่าลูกๆ ควรจะได้เงินจำนวนตายตัวที่พวกแกมั่นใจจะได้รับ และควรจะมีการงดจ่ายค่าใช้จ่ายในกรณีที่ลูกคนใดคนหนึ่งประพฤติผิดหรือเปล่าคะ?

ตอบ  เด็กควรจะได้รับเงินซึ่งเป็นส่วนของตัวเองจริงๆ และเงินนี้จะไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในสถานภาพทางการเงินของครอบครัว แต่การที่คุณจะจ่ายเงินให้สำหรับงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะที่ลูกทำมันก็ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกับการให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวจ่ายเงินเป็นค่าอาหารแต่ละมื้อให้คุณนั่นเอง เด็กที่ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานแต่ละอย่างได้สำเร็จนั้นจะไม่เกิดความรู้สึกว่าการทำงานของแกเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานโดยส่วนรวมเพื่อให้ครอบครัวดำรงอยู่ได้  การที่จะกำหนดว่างานของใครเป็นงานที่สำคัญที่สุดนั้นไม่สำคัญถ้าทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานด้วยกัน

ขณะเดียวกันสิ่งสำคัญก็คือเด็กต้องรู้ว่าตนจะได้รับเงินจำนวนตายตัวและสม่ำเสมอเพราะมันจะเปิดโอกาสให้แกได้วางแผนซื้ออะไรล่วงหน้าได้และบางทีอาจจะทำให้พวกแกรู้จักออมเงินด้วยการเอาเงินค่าใช้สอยของตนส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารไว้

พ่อแม่ที่งดจ่ายเงินให้ลูกเพื่อเป็นการลงโทษมักจะได้รับผลในทางบวกเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าในระยะยาวแล้วความเสียหายที่เกิดจากการลงโทษแบบนี้จะมีความสำคัญมากกว่าประโยชน์เฉพาะหน้าที่ได้มา การงดจ่ายเงินค่าใช้สอยเพื่อเป็นการลงโทษสำหรับการประพฤติผิดหรือการจ่ายเงินเป็นพิเศษสำหรับความประพฤติที่ “ดี” นั้นทำให้เด็กนำเอาเรื่องเงินมาผูกพันกับความรักและการยอมรับ และผมคิดว่าไม่ควรจะใช้เงินในลักษณะนี้ ในระยะยาวแล้วการลงโทษที่ผูกพันอยู่กับการละเมิดกฎต่างๆ จะมีประสิทธิผลมากกว่า

ที่มา:ดร.ลี  ซอลค์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments