การคุมกำเนิด

author   January 18, 2012   Comments Off on การคุมกำเนิด

ในคู่แต่งงานที่ยังไม่พร้อมที่จะมีบุตร  หรือผู้ที่ต้องการเว้นระยะการมีบุตรให้ห่างออกไปก็อาจทำได้โดยการคุมกำเนิด  ซึ่งในปัจจุบันนี้การคุมกำเนิดที่ได้ผลดีและปลอดภัยมีอยู่หลายวิธีดังนี้

1.  กินยา

ก่อนที่จะกินยาคุมกำเนิดควรให้แพทย์ตรวจร่างกายและตรวจภายในให้เรียบร้อยเสียก่อน เพราะผู้เป็นโรคบางชนิดจะกินยาคุมกำเนิดไม่ได้  ยาที่มีขายแพร่หลายมักจะเป็นชนิดที่มียาแผงละ 20-21 เม็ด  ในแต่ละเม็ดมียาเหมือนกันหมด ให้กินวันละเม็ด โดยตั้งต้นยาเม็ดแรกหลังจากประจำเดือนมาได้ 5 วัน เช่น ประจำเดือนมาวันจันทร์ให้เริ่มกินยาวันศุกร์ ไม่ว่าประจำเดือนจะหมดหรือยังไม่หมดก็ตาม ควรกินก่อนนอนเพื่อกันลืม เมื่อกินจนหมด 20 หรือ 21 เม็ดแล้วให้หยุดยา ประจำเดือนจะมาภายใน 7 วันหลังจากนั้น เมื่อประจำเดือนมาได้ 5 วัน ก็เริ่มกินยาชุดใหม่ต่อไป

ถ้าลืมกินยาก่อนนอน  และมาทราบในตอนเช้าให้กินยาทันที และก่อนนอนคืนนั้นก็ยังคงกินยาตามปกติ

ถ้าลืมมากกว่า 2 เม็ด  ให้คุมกำเนิดโดยใช้ถุงยางร่วมไปด้วยจนกว่ายาชุดนั้นจะหมด การลืมยา 2 เม็ดขึ้นไปอาจทำให้คุณตั้งครรภ์ได้ หรือประจำเดือนอาจมาก่อนยาหมด  ถ้าเป็นกรณีหลังให้หยุดยาทิ้งยาชุดที่กำลังกินเสีย รอไป 5 วัน แล้วตั้งต้นกินยาชุดใหม่

ถ้ายาหมดชุดแล้วประจำเดือนยังไม่มาภายใน 7 วัน คือวันที่ 7 ให้เริ่มยาชุดต่อไปเลยและกินไปจนหมด  ถ้าหมดชุดนี้แล้วยังไม่มาภายใน 7 วัน ก็ควรไปพบแพทย์ได้แล้วเพราะคุณอาจตั้งครรภ์หรือมีความผิดปกติในร่างกาย

ในระยะแรก ๆ ที่กินยาอาจมีอาการคลื่นไส้ได้บ้าง แต่จะหายไปได้เองในเดือนต่อ ๆมาเช่นเดียวกับการมีเลือดออกเล็กน้อยทางช่องคลอดในระหว่างที่กินยาอยู่  ถ้ามีเลือดออกมากเหมือนประจำเดือนให้หยุดยา และปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วในเรื่องลืมกินยา

อาการแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น หน้าเป็นฝ้าเหมือนคนตั้งครรภ์ ฯลฯ เหล่านี้ถ้ามี ควรพบแพทย์เพื่อจะได้พิจารณาเปลี่ยนยาให้

สำหรับยากินซึ่งมีแผงละ 28 เมตรนั้น ใน 7 เม็ดสุดท้ายซึ่งมีสีไม่เหมือน 21 เม็ดแรกจะไม่มีตัวยา อาจมีน้ำตาลหรือเหล็ก ยาชนิดนี้ทำมาเพื่อความสะดวกในการกิน โดยเริ่มยาชุดแรกในวันที่ 5 ของรอบเดือนเช่นเดียวกัน และกินไปเรื่อย ๆ เมื่อหมดชุดแล้วก็เริ่มชุดใหม่ติดต่อสืบเนื่องกันไปโดยไม่ต้องหยุด ประจำเดือนจะมาระหว่างยา 7 เม็ดสุดท้าย (ต้องระวังยาสับเม็ดยา)

ยาคุมกำเนิดนี้ปลอดภัย ไม่ทำให้เป็นมะเร็งหรือเป็นหมัน เมื่อหยุดยาจะมีครรภ์ได้ตามปกติ ได้ผลร้อยละ 100 ระหว่างที่กินยานี้ควรให้แพทย์ตรวจภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.  การใส่ห่วง

แพทย์จะเป็นผู้ใส่ให้โดยการสอดห่วงชนิดใดชนิดหนึ่งที่แพทย์เห็นสมควรเข้าในโพรงมดลูกหลังจากที่ตรวจภายในเรียบร้อยแล้ว ห่างนี้จะป้องกันการตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 98-99 ปลอดภัยและไม่เป็นสาเหตุของมะเร็ง ส่วนมากใส่แล้วไม่ต้องเปลี่ยน หลังจากใส่ห่วงแล้วคุณอาจตรวจดูว่าห่วงอยู่หรือไม่โดยตนเองก็ได้  โดยแพทย์จะเป็นผู้แนะนำวิธีการตรวจให้ ควรพบแพทย์อย่างน้อยปีละครั้งเพื่อการตรวจภายใน  อาการแทรกซ้อนที่อาจพบได้หลังจากใส่ห่วงก็คืออาการปวดถ่วงบริเวณท้องน้ำยหรือปวดหลัง ปวดเวลามีประจำเดือน ประจำเดือนมาก ตกขาว อาการเหล่านี้อาจหายไปเองหลังจาก 2-3 เดือน

หลังจากใส่ห่วงแล้วจะคุมได้ทันที คุณจะสามารถทำงานได้ตามปกติ ความรู้สึกทางเพศไม่เปลี่ยนแปลงและเมื่อต้องการมีบุตรแพทย์จะดึงห่วงออกให้ คุณก็จะตั้งครรภ์ได้ตามปกติ

3.  ฉีดยา

ยาแดคุมกำเนิดได้ผลร้อยละ 100 เช่นเดียวกับยารับประทาน ฉีดครั้งเดียวคุมกำเนิดได้ 3 เดือนเต็ม โดยเริ่มฉีดเข็มแรกภายในวันที่ 5 ของรอบเดือนและเข็มต่อๆ ไปทุก ๆ 3 เดือน

ยาฉีดคุมกำเนิด ทำให้ประจำเดือนไม่มา หรือมาไม่เป็นเวลา และในบางรายอาจมีเลือดออกเล็กๆ น้อย ๆตลอดเวลา ซึ่งในกรณีนี้แพทย์จะให้ยาช่วยได้  ความผิดปกติของประจำเดือนนี้ไม่มีอันตรายแต่ประการใด ข้อเสียที่สำคัญของยาฉีด ก็คือหลังจากหยุดฉีดยาแล้วคุณอาจเป็นหมันไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นยาฉีดจึงไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบุตรเลย หรือมีเพียงคนเดียว

4.  การใช้ถุงยาง

ได้ผลดีแต่ไม่เท่า 3 วิธีแรก ถุงยางจะช่วยป้องกันกามโรคด้วย แต่การใช้ถุงยางเป็นประจำอาจทำให้ความรู้สึกทางเพศในฝ่ายชายน้อยลงไปได้ และอาจทำให้ช่องคลอดอักเสบ จึงควรใช้ร่วมกับการนับวัน

5.  การนับวัน

มีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีประจำเดือนไม่ตรงเวลา การคุมกำเนิดโดยการนับวันนี้มีหลักว่า ในรอบเดือนหนึ่งๆ สตรีจะมีไข่สุกครั้งเดียวและไข่ที่สุกนี้จะมีชีวิตอยู่และสามารถผสมกับตัวอสุจิได้ประมาณ 12 ชั่วโมง หรืออย่างมากไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นแล้วไข่ก็จะเสียไป ตามปกติไข่จะสุก 14 วันก่อนหน้าจะมีประจำเดือน ซึ่งอาจช่วยบอกได้แน่นอนโดยการวัดปรอท ส่วนตัวอสุจินั้นจะมีชีวิตอยู่และสามารถผสมได้ประมาณ 24 ชั่วโมง หรืออย่างมากไม่เกิน 48 ชั่วโมง  ดังนั้นถ้าร่วมเพศก่อนไข่สุก 48 ชั่วโมง หรือหลังไข่สุกแล้ว 24 ชั่วโมง ไข่จึงไม่มีโอกาสถูกผสม ในผู้ที่รอบเดือนตรงเวลาและรู้วันที่ไข่สุกแน่นอนการคุมกำเนิดโดยวิธีนี้จะได้ผลดีพอสมควร อาจใช้ถุงยางร่วมด้วยในระยะเวลาที่อาจตั้งครรภ์ก็ได้ ซึ่งจะทำให้การคุมกำเนิดโดยการนับวันได้ผลดียิ่งขึ้น อย่างไรกตามอัตราการตั้งครรภ์สูงกว่าการคุมกำเนิดโดย 3 วิธีแรก

6.  การใช้ครีม เยลลี่ หรือยาเม็ด

สอดใส่ช่องคลอดก่อนการร่วมแต่ละครั้ง เป็นวิธีที่ไม่ค่อยสะดวก อาจใช้ร่วมกับการนับวัน  โดยใช้เฉพาะวันที่อาจตั้งครรภ์ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาเป็นประจำ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments