การคำนวณวันคลอด

author   December 29, 2011   Comments Off on การคำนวณวันคลอด

ผู้ที่มีประจำเดือนสมํ่าเสมอทุก ๆ 28 วัน จะคำนวณได้โดยนับจากวันแรกที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายไป 280 วัน หรือนับไป 9 เดือนบวก 7 วัน

เช่น วันตั้งต้นของประจำเดือนครั้งสุดท้ายคือ 1 ม.ค. 2554 กำหนดวันคลอดของคุณ คือ 1 ม.ค. 2554 บวก 9 เดือน ซึ่งตรงกับวนที่ 1 ต.ค. 2554 เมื่อบวกอีก 7 วัน คือวันที่ 8 ต.ค. 2554 ก็จะเป็นกำหนดวันคลอด

ถ้าโดยปกติประจำเดือนของคุณมามากกว่าหรือน้อยกว่า 28 วัน/ครั้ง วันคลอดที่คำนวณได้ก็จะเร็วหรือช้าไป แล้วแต่ประจำเดือนของคุณจะเคลื่อนมากหรือน้อย

ผู้ที่มีประจำเดือนมากกว่า 28 วัน/ครั้ง วันคลอดที่คำนวณได้โดยวิธีดังกล่าวควรบวก ด้วยจำนวนวนที่มากกว่า 28 และผู้ที่มีประจำเดือน้อยกว่า 28 วัน/ครั้งควรลบด้วยจำนวนวันที่ น้อยกว่า 28 เช่น ถ้ามีประจำเดือนทุก 30 วัน ก็ต้องบวกเข้าไปอีก 2 วัน หรือลบออก 2 วัน ถ้ามีประจำเดือนทุก 26 วัน

การคำนวณวันคลอดด้วยวิธีนี้ร้อยละ 85-90 บุตรของคุณจะคลอดภายในสองสัปดาห์ก่อนหรือหลังวันที่กำหนด ซึ่งถือว่าปกติ มีเพียงร้อยละ 4-5 เท่านั้นที่คลอดตรงวันพอดี

การตํ้งครรภ์เกินกำหนดมากกว่า 2 สัปดาห์ อาจจะทำให้ทารกในครรภ์มีอันตรายได้ แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าควรทำอย่างไร แต่ถ้าคุณคลอดก่อนกำหนดมากกว่า 4 สัปดาห์ บุตรของคุณ ก็อาจมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งถือว่าเป็นทารกคลอดก่อนกำหนด ที่จะต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments