การขับถ่าย:ถ่ายเลอะเทอะฉับพลันสัญญาณปัญหาด้านจิตใจซ่อนเร้น

author   December 22, 2011   Comments Off on การขับถ่าย:ถ่ายเลอะเทอะฉับพลันสัญญาณปัญหาด้านจิตใจซ่อนเร้น

ปกติแล้ว เด็กจะรู้จักขับถ่ายในห้องส้วมตั้งแต่อายุสามขวบและทำความสะอาดเองได้  แต่บางครั้งแม้อายุเกินสามขวบแล้วก็ยังใช้ส้วมไม่เป็น บางคนถ่ายเรี่ยราด เลอะเสื้อผ้าเหมือนเด็กเล็ก อาจเป็นเพราะมีปัญหากดดันทางจิตใจหรือปัญหาทางร่างกายก็ได้เช่นกัน

เด็กที่ได้รับการฝึกให้รู้จักการใช้ส้วมมาแล้ว แต่จู่ๆ หันกลับไปใช้นิสัยเดิมเหมือนตอนเป็นเด็กเล็ก นั่นอาจเนื่องมาจากความกดดันบางอย่าง เช่น การมีน้องคนใหม่ เป็นต้น

ถ้าเด็กมีอายุเกินสามสี่ขวบแล้ว ยังถ่ายอุจจาระเลอะเสื้อผ้าบ่อยๆ หรือเป็นประจำ พ่อแม่ควรพาไปให้หมอตรวจ เพื่อให้แน่ใจว่าเขามีปัญหาทางร่างกายหรือไม่

แต่ส่วนใหญ่แล้ว การเริ่มถ่ายอุจจาระเลอะเทอะเสื้อผ้าอย่างฉับพลันมักเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่า เด็กมีปัญหาทางอารมณ์หรือจิตใจซ่อนเร้นอยู่ อาการเช่นนี้บางทีก็เกิดขึ้นกับเด็กที่มีจิตใจเป็นปกติได้เหมือนกัน

มีเด็กบางคนเข้าโรงพยาบาลเพื่อให้หมอรักษาอาการขับถ่ายเลอะเทอะเสื้อผ้า หมอตรวจดูแล้ว ก็ไม่พบสาเหตุทางร่างกายที่ทำให้เขามีอาการเช่นนี้ จากนั้นหมดจึงค้นหาสาเหตุอื่น ด้วยการสังเกตพฤติกรรมการขับถ่ายเลอะเสื้อผ้าของเด็กคนนี้ เพื่อจับรูปแบบที่แน่นอน ปรากฎว่าเด็กคนนี้ถ่ายอุจจาระเลอะกางเกงเฉพาะตอนที่อยู่โรงเรียน ไม่เคยถ่ายเลอะเทอะเวลาที่อยู่ในบ้านเลย ครูคนที่เขาไม่ชอบคนหนึ่งทำให้เขาต้องเรียนซ้ำชั้น นั่นคือสิ่งที่ค้นพบในเวลาต่อมา การถ่ายเลอะเทอะกางเกงของเขาเริ่มต้นตอนนี้เอง

เรือ่งนี้แสดงให้เห็นว่า เด็กคนนี้ไม่รู้จะระบายความไม่พอใจใส่ครูของเขาอย่างไร  จึงกดเก็บไประบายออกมาด้วยการขับถ่ายเลอะเทอะกางเกง  ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่เขาแสดงความโกรธออกมาได้ เป็นการแก้แค้นหรือประท้วง แต่นั่นกลับกลายเป็นปัญหาสำหรับตัวเขาเอง มากกว่าจะทำอะไรครูคนนั้นได้ เพื่อนๆ ก็ไม่ชอบ คนที่เขาติดต่อเกี่ยวข้องด้วยก็แสดงความไม่พอใจ หมอจึงแนะนำและย้ำอย่างหนักแน่นให้เขาเลิกขับถ่ายเลอะเทอะกางเกงเสียดีกว่า  ปรากฎว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างฉับพลัน เด็กคนนี้เลิกถ่ายเลอะเทอะทันที เมื่อเข้าใจดีแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเขาเข้าใจได้ว่าไม่มีประโยชน์เลยที่จะระบายความโกรธต่อครูคนนั้นด้วยการถ่ายเลอะเทอะ เพราะยิ่งทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงไปอีก ก็เท่านั้นเอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments