การกินวิตามินมากไป สำหรับหญิงมีครรภ์ก็ไม่ดี

author   April 2, 2011   Comments Off on การกินวิตามินมากไป สำหรับหญิงมีครรภ์ก็ไม่ดี

ปัจจุบันนี้มีหลายคน ที่เลือกกินวิตามินที่อยู่ในรูปของแคปซูลมากกว่าที่จะกินวิตามินที่อยู่ในอาหาร  ซึ่งอาหารเสริมเหล่านี้  หากกินมากเกินไปก็อาจจะมีการตกค้างในร่างกายได้  โดยเฉพาะวิตามินเอ ดี และอี  ซึ่งการกินวิตามินมากเกินไปจะมีผลทำให้เด็กพิการตั้งแต่กำเนิด มักจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์  ดังนั้นการกินวิตามินควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนที่จะกินวิตามินเสริมเหล่านั้นเข้าไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

comments

Powered by Facebook Comments